Menu

Znajdź nas na facebooku

Klip obozowy

Zobacz galerie

Pomóż reklamować obóz!

TPN Od 2013 roku Obóz Duszpasterstw Akademickich w Białym Dunajcu współpracuje z Tatrzańskim Parkiem Narodowym (TPN). W ramach współdziałania TPN organizuje szereg szkoleń (dla osób odpowiedzialnych w każdej chacie za wyjścia w góry) z tematyki: ratownictwa, fauny i flory Tatr, bezpiecznej turystyki górskiej itp. W zamian członkowie obozu uczestniczą w wolontariacie dla Tatr organizowanym przez TPN. Polega on na sprzątaniu szlaków Tatrzańskich z różnego rodzaju odpadów, przy okazji wycieczek w góry. Przez dwa tygodnie obozu, każda chata jeden raz sprząta wybrany szlak w Tatrach. Wolontariat to świetna zabawa, która pomaga uświadomić potrzebę dbania o czystość w Tatrzańskim Parku Narodowym i poszerza świadomość ekologiczną. Każdy kto w czasie obozu będzie uczestniczył w wolontariacie może otrzymać, stosowne zaświadczenie o wykonanej pracy.

RSS